HOME // AABartGem                # // #
AABART

Welcome to

AABART


ART IGNITES YOU FOREVER
SENI MENCERIAKAN ANDA SELAMANYA
AABART menerajui AabartGem sebagai satu satunya medium pelaburan berbentuk senilukis.
>VERIFY AABART GEM<
Serial number

AABARTGem adalah semua lukisan kanvas berukuran lingkungan 24 in x 24 in ataupun 2 kaki x 2 kaki yang mempunyai nombor siri yang unik. Keaslian lukisan AABARTGem boleh disemak dengan 2 cara. Pertama, dengan memasukkan nombor siri yang tertulis di belakang kanvas keruangan semakan diatas dan menekan butang "VERIFY NOW". Kedua AABARTGem adalah lukisan tangan menggunakan cat minyak atau akrilik dan bukannya dicetak. Harga semasa AABARTGem yang ditetapkan oleh aabart.com buat masa ini ialah
RM 4832.00
setiap satu

Contact AABART


Email: admin@aabart.com    
WHY INVEST IN ART? KENAPA MELABUR DALAM SENI?
1. High value due to scarcity.Bernilai tinggi kerana terhad.
2. Stable and independent.Stabil dan tidak terikat.
3. Appreciate in value over time.Meningkat nilai dengan berlalunya masa.
4. Status symbol.Simbol status.
5. Unlimited Artistic prowess.Nilai kekuatan seni yang tiada had.